Myslivost

Dotační a poradenská činnost

Pěstební činnost: vypracování projektů zalesnění (do 3 ha), úklid porostu po těžbě, zajištění sadebního materálu , zalesňování, vyžínání, stavba oplocenek, prořezávky
Těžební činnost: OLH, vyznačení těžebních zásahů, provedení těžby, soustřěďování a odvoz dříví
Prodej dřevní hmoty: zpeněžení dříví z Vašeho lesa za nejvyšší možnou cenu, zprostředkování prodeje dříví finálním odběratelům, platba v hotovosti před každým odvozem Vašeho dříví, možnost i předplatby
Vyřizování dotací v oblasti lesnictví

Fitmin granule pro psy

Nabízíme granule pro psy od společnosti FITMIN

Pro info volejte 602 484 477