Lesní práce

 • Úklid klestu bez pálení
 • Příprava plochy pro sázení lesních sazenic mechanicky, nebo chemická příprava herbicidy
 • Zalesňování lesa - sázení stromků jamkovou výsadbou do nepřipravené půdy mechanizovaně (zemní vrták), ručně motykosekerou, sázení stromků ručně štěrbinovou výsadbou (sazečem), sadba obalované (krytokořenné) sadby ručně sazečem
 • Hnojení lesních porostů k sazenicím
 • Ochrana lesních kultur proti klikorohu - postřik
 • Stavba oplocenky - oplocení lesních kultur drátěným pletivem nebo dřevěnými ploty
 • Opravy oplocenek, rozebírání dřevěného a drátěného oplocení
 • Individuální ochrana proti zvěři - mechanicky, plastový tubus, ochranná pletiva, rozsochy
 • Ochrana proti okusu zvěří - chemická, nátěry nebo postřik lesních kultur repetenty proti okusu - letní a zimní
 • Vyžínání buřeně - ochrana lesních kultur vyžínáním mechanizovaně celoplošně, nebo v pruzích (křovinořez)
 • Budování kontrolních a srovnávacích ploch
 • Odstranění škodících dřevin JMP
 • Prostřihávky mechanizovaně
 • Prořezávky
 • Těžba dřeva